Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot on hyväksytty 18.04.2016

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1. Nämä käyttöehdot säätelevät Newlook OÜ:n (rekisteritunnus: 12098955, osoite: Väike-Patarei 15-1, Tallinna) (Yhtiö) ja ostoksen tehneen henkilön (Asiakas) välisiä oikeussuhteita ostaessaan ja myydessään yhtiön tarjoamia tuotteita. Yritys myyntiympäristössä (verkkokauppa) www.newlook.ee .
1.2. Näiden ehtojen lisäksi Viron tasavallan lait säätelevät verkkokaupan kautta tapahtuvassa tuotteiden jakelussa syntyviä oikeussuhteita.
1.3. Yrittäjä voi muuttaa verkkokaupan käyttöehtoja sekä tuotteiden ja palveluiden hintoja, vastaavista muutoksista ilmoitetaan verkkokauppaympäristössä. Kauppaan sovelletaan kaupantekohetkellä voimassa olevia ehtoja ja hintoja.
1.4. Tuotevalikoima, hinnat ja alennukset voivat poiketa Yrittäjän myyntipisteen tuotevalikoimasta, hinnoista ja alennuksista.

2. TILAUKSET
2.1. Valittuaan tuotteen tuotesivulta, asiakas lisää tuotteen ostoskoriin ”Lisää ostoskoriin” -painikkeella.
2.2. Ostoskorissa olevia määriä on mahdollista muuttaa ja tuotteita poistaa ostoskorista, kunnes tuote on maksettu.
2.3. Suorittaaksesi tilauksen sinun tulee syöttää tarvittavat tiedot ostoskoriin, valita maksutapa ja painaa ”Maksa”-painiketta.
2.4. Tilaus katsotaan tehdyksi ”Maksa”-painikkeen painamisen jälkeen.
2.5. Yritys lähettää tilausvahvistusilmoituksen Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.
2.6. Mikäli asiakkaan tilaama Tuote ei ole saatavilla, Yritys peruuttaa tilauksen. Tilauksen voi peruuttaa sekä osittain että kokonaan. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi peruutetusta tilauksesta. Osittaisen peruutuksen tapauksessa Yritys voi kysyä Asiakkaan toiveita muun tilauksen käsittelystä – lähetetäänkö se vai peruutetaanko se myös.

3. HINNAT
3.1. Tuotteiden hinnat on lueteltu tuotesivulla ja sisältävät Viron tasavallassa voimassa olevan arvonlisäveron 20 %.
3.2. Tuotteiden hintaan lisätään asiakkaan tilausprosessin aikana valitsemaa toimitustapaa vastaava toimitusmaksu. Toimitustapa valitaan ja toimitusmaksu lasketaan ostoskorissa.
3.3. Jos alennuskoodi on olemassa, tuotealennus lasketaan alennuskoodin syöttämisen jälkeen ostoskoriin.

4. TILAUKSEEN MAKSU
4.1. Asiakas maksaa 100 % ennakkoon verkkoympäristössä (verkkokaupassa) tehdyistä ostoksista.
4.2. Tilaukset voidaan maksaa luottokortilla (Visa, MasterCard), Viron pankkilinkeillä (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank).
4.3. Maksaminen tapahtuu verkkokaupan ulkopuolella suojatussa ympäristössä – pankkilinkillä maksettaessa kyseisen pankin suojatussa ympäristössä, luottokortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n suojatussa ympäristössä (http://maksekeskus.ee/ ). Yrittäjällä ei ole pääsyä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoihin.
4.4. Tilauksenteon ja tavaran maksamisen jälkeen asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostitse. Kun tavarat toimitetaan, lähetykseen lisätään lasku.

5. TUOTTEIDEN TOIMITUS
5.1. Verkkokauppa toimittaa tuotteet Viroon.
5.2. Tuotteet toimitetaan asiakkaalle Omnivan (AS Eesti Post), Tahitud Maksikiri Ärikirin, Omniva Pakin pakettiautomaatin ja Omniva Pakin tarjoamina palveluina kuriirin välityksellä.
5.3. Asiakas maksaa Tuotteiden toimitukseen liittyvät kulut Ominvan vahvistaman hinnaston mukaisesti.
5.4. Yrittäjä toteuttaa tilaukset eli luovuttaa tilauksen postiin lähetettäväksi viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Tuotteen toimitus Asiakkaalle riippuu postipalveluista. Arvioidut toimitusajat ovat 1-3 työpäivää.

6. TUOTTEIDEN PERUUTUS- JA PALAUTUSOIKEUS
6.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 kalenteripäivän kuluessa syytä ilmoittamatta jättämällä Yrittäjälle kirjallinen peruuttamisilmoitus (postitse tai digitaalisella allekirjoituksella) tai kirjallisen jäljentämistä mahdollistavassa muodossa (esim. -posti).
6.2. Yritys vahvistaa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisen Asiakkaalle lähetetyllä ilmoituksella.
6.3. Asiakas on velvollinen palauttamaan tuotteen 14 kalenteripäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen jättämisestä. Peruutusaika lasketaan päivästä, jona Asiakas tai hänen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tuotteen haltuunsa. Jos tilaus koostuu useammasta kuin yhdestä lähetyksestä, peruuttamisaika lasketaan siitä päivästä, jona viimeinen paketti saapuu Asiakkaalle.
6.4. Kaupan peruuttamisen yhteydessä Yritys palauttaa Asiakkaalle tämän maksamat rahasummat, mukaan lukien maksun tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle, siirtämällä palautetun summan Asiakkaan pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. tuote on saapunut yritykseen tai saatuaan Asiakkaan toimittaman todistuksen tuotteen palautuksesta. Yrittäjällä on oikeus lykätä maksettujen summien palauttamista, kunnes Asiakas on palauttanut tuotteen tai toimittanut todistuksen tuotteen luovuttamisesta postiviranomaiselle palautusta varten. Peruuttamisoikeutta käyttäessään Asiakas vastaa kaikista tuotteen palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista.
6.6. Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa tai vaihtaa Tuotteen, Asiakkaan tulee täyttää Tuotteen ja laskun mukana toimitettu palautuslomake. Tuotteen vaihdon tai vaihdon yhteydessä asiakas vastaa kaikista tuotteen palauttamiseen liittyvistä välittömistä kustannuksista, ellei palautettava tuote vastaa tilattua.
6.7. Tuotteen palautuksen ja vaihdon edellytyksenä on täysin käyttämätön tuote, jossa on vielä kaikki lähetyksen mukana tulleet tarrat ja muut asiakirjat, mukaan lukien Asiakkaalle lähetetty lasku.

7. VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN
7.1. Yritys vastaa tuotteiden vaatimustenvastaisuudesta ja virheistä 2 vuoden kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteet.
7.2. Havaittuaan tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai virheen asiakas sitoutuu ilmoittamaan siitä Yhtiölle välittömästi, mutta viimeistään 2 viikon kuluessa virheestä tiedoksisaannista, lähettämällä asiaankuuluvat tiedot sähköpostiosoitteeseen info@newlook .ee tai kirjallisesti Newlook OÜ:n kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.
7.3. Sopimattomasta tai viallisesta tuotteesta Asiakkaalla on oikeus vaatia Yrittäjältä velvoitteensa täyttämistä, peruuttaa sopimus tai purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta, hinnanalennusta, ja jos taloudellisen velvoitteen täyttäminen viivästyy, vaatia viivästystä.
7.4. Tuotteen vaatimustenvastaisuuden tai virheen sattuessa Asiakkaalla on oikeus vaatia ensin tuotteen vaihtamista vaatimukset täyttävään ja virheettömään tuotteeseen tai palauttaa tuote Yhtiön kustannuksella. Asiakkaalla on oikeus vaatia tuotteen kauppahinnan alentamista tai sopimuksen purkamista ja tuotteesta maksettujen summien takaisinperintää, jos:
• Yritys ei voi vaihtaa tuotetta tai
•tuotteen vaihto epäonnistuu tai
• Yritys ei ole poistanut tuotteen virhettä kohtuullisessa ajassa.
7.5. Mikäli palautetaan tuote, joka ei täytä vaatimuksia, asiakkaalle palautetaan tuotteesta maksettu summa toimituskuluineen Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa. Yrittäjällä on oikeus lykätä maksettujen summien palauttamista, kunnes Asiakas on palauttanut käsissään olevan tuotteen tai toimittanut todistuksen tuotteen luovuttamisesta postilaitokselle palautusta varten.
7.6. Yritys ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita kustannuksia tuotteen vaatimustenvastaisuudesta tai virheistä eikä vastaa niistä, jos:
7.6.1. Tuotteen arvo on laskenut/tuote on vaurioitunut Asiakkaan tuottamuksesta;
7.6.2. Viat ovat syntyneet tuotteen ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä;
7.6.3. Ostotodistusta ei ole.
7.7. Mikäli asiakkaan ja yrityksen välillä on syntynyt erimielisyyksiä tuotteen virheistä, asiakkaalla on oikeus hakea muutosta yritykseen ja ilmoittaa nimensä ja yhteystietonsa, valituksen päivämäärä, virhe. tuotteessa ja oma haluttu ratkaisu. Yrittäjä vastaa Asiakkaan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa (sähköposti) 15 päivän kuluessa.
7.8. Mikäli Asiakas ja Yritys eivät pääse sopimukseen erimielisyydestä ja riidanalaisen tuotteen arvo on vähintään 30 euroa, Asiakkaalla on oikeus kääntyä kuluttajansuojalautakunnan yhteydessä toimivan kuluttajariitalautakunnan puoleen. Viroa riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolelta. Valituksen käsittely Kuluttajariitalautakunnassa on osapuolille maksutonta. Viron tasavallan lakeja käytetään Viron riitojen ratkaisemiseen kuluttajansuojalautakunnassa.
7.9. Jos osapuolet ovat eri mieltä komission päätöksestä, niillä on oikeus hakea muutosta siihen lääninoikeuteen, jossa Yrittäjä sijaitsee.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
8.1. Verkkokaupan tilausympäristöön tallennettuja tietoja Asiakkaasta ja hänen tilauksistaan ​​käsitellään luottamuksellisina tietoina. Yhtiö ei luovuta saamiaan tietoja kolmansille osapuolille.
8.2. Asiakkaan ja pankkien ja korttimaksukeskuksen välinen tietoliikenne on salattua, mikä varmistaa Asiakkaan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Yrittäjällä ei ole pääsyä Asiakkaan luottamuksellisiin pankki- ja maksukorttitietoihin.
8.3. Asiakkaan Yritykselle oston yhteydessä antamat henkilötiedot on suojattu ja niitä käsitellään henkilötietolain vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: ostoanalyysien ja yhteenvetojen tekemiseen, tarjousten tekemiseen Asiakkaalle sekä asiakastyytyväisyyskyselyjen järjestämiseen.
8.4. Asiakkaan henkilötietoja käsittelee Newlook OÜ (rekisterikoodi: 12098955, osoite: Väike-Patarei 15-1, 10415 Tallinna).
8.5. Newlook OÜ voi valtuuttaa muita oikeushenkilöitä (valtuutettu käsittelijä) käsittelemään henkilötietoja edellyttäen, että tällaisen käsittelijän kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan valtuutettu käsittelijä on velvollinen pitämään käsiteltävät henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistamaan henkilötietojen suojan. tiedot laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
8.6. Newlook OÜ toimittaa Asiakkaan käyttöön asianomaisen luettelon juridisista henkilöistä Asiakkaan pyynnöstä, joka toimitetaan digitaalisesti allekirjoitettuna osoitteeseen info@newlook.ee.